Spolupráca s rádiom TWR Slovensko bola ukončená z nasledujúcich dôvodov: